Podobieństwo znaków

Podobieństwo znaków

Czy towary i usługi z różnych klas mogą być do siebie podobne? Sprawa Marq vs. Mark