Znak unijny (EUTM) a Brexit

Znak unijny (EUTM) a Brexit

Unia Europejska i Wielka Brytania ogłosiły konsensus co do istotnej części Porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z naszej perspektywy szczególnie interesujący jest tytuł IV tego Porozumienia: “Prawo własności intelektualnej”. Wynika z niego, że niektóre prawa unijne będą skuteczne w Wielkiej Brytanii także po Brexicie.

Uprawniony ze znaku unijnego uzyska analogiczną rejestrację w Wielkiej Brytanii[1]
. Nie będzie to wymagało dodatkowych opłat. Taki sam efekt będą miały rejestracje międzynarodowe wskazujące Unię Europejską[2].

Podobnie uregulowano kwestie wzorów wspólnotowych (RCD, UCD), wspólnotowych wyłącznych praw do odmiany roślin (CPVR), baz danych chronionych na gruncie Dyrektywy 96/9/WE oraz praw pierwszeństwa dotyczących znaków towarowych i odmian roślin.

Uważnie śledzimy przebieg negocjacji.

[1] Art. 50 Porozumienia

[2] Art. 52 Porozumienia