„Organizacja jest narzędziem; i tak jak każde narzędzie, im bardziej jest wyspecjalizowana, tym lepiej wykona swoje zadanie.”

Peter F. Drucker, „Społeczeństwo pokapitalistyczne”

Nagrody i wyróżnienia