Technika

Coraz silniejsze nastawienie na innowacyjność i dynamiczny rozwój gospodarek sprawia, że rola ochrony patentowej nabiera dziś kluczowego znaczenia. Wierzymy, że specjalizacja jest kluczem do skutecznej ochrony prawnej rozwiązań technicznych. Z tego powodu w skład naszego zespołu wchodzą prawnicy i inżynierowie różnych dziedzin, m.in. elektroniki, informatyki, mechaniki, chemii, biotechnologii.

 

Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Blisko współpracujemy z siatką zagranicznych partnerów, w tym w USA, Chinach, Korei i Niemczech.

Partner kierujący praktyką

Marcin Wróblewski

Europejski rzecznik patentowy (EQE), rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, inżynier

 

+48 501 622 405
marcin.wroblewski@fjw.pl

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną rozwiązań technicznych, w tym:

  • Analizy prawno-techniczne, w tym:
    • badania czystości patentowej
    • badania zdolności rejestrowej
    • badania stanu techniki