Międzynarodowa
ochrona
patentowa

Zespół kierowany przez europejskiego rzecznika patentowego Marcina Wróblewskiego ma unikalne doświadczenie w obsłudze dużych, międzynarodowych projektów ochrony patentowej. Blisko współpracujemy z siatką zagranicznych partnerów, w tym w USA, Chinach, Korei i Niemczech.

 

Jesteśmy skuteczni.

W naszym zespole pracują europejscy rzecznicy patentowi (EQE), specjaliści wielu dziedzin techniki oraz prawnicy biegli w prawie patentowym. Korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych wspierających analizę i opracowanie danych technicznych. Duży zespół prawno-techniczny pozwala nam realizować złożone strategie ochrony praw. Uzyskane przez nas patenty wielokrotnie przeszły testy sporu sądowego.

 

Dajemy kontrolę i bezpieczeństwo.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za powierzone nam patenty. Nasze procesy są przejrzyste, a komunikacja klarowna. Stosowane przez nas oprogramowanie pozwala na bieżący wgląd klientów w stan ich praw. Oferujemy też usługi związane z monitorowaniem zagrożeń wynikających z prawa patentowego.

 

Rozwijamy zespoły naszych klientów.

Nie skupiamy się na samym procesie patentowania. Współpracujemy blisko z wewnętrznymi zespołami naszych klientów, z którymi budujemy racjonalne i efektywne procedury ochrony własności intelektualnej zgodne z ich celami biznesowymi. Dzielimy się naszą wiedzą organizacyjną w ramach dobrze ocenianych szkoleń.

 

Kluczowe dziedziny techniki:

  • Elektronika
  • Software
  • Mechanika
  • Chemia
  • Biotechnologia

Partner kierujący praktyką

Marcin Wróblewski

Europejski rzecznik patentowy (EQE), rzecznik patentowy, zawodowy pełnomocnik EUIPO, inżynier

 

+48 501 622 405
marcin.wroblewski@fjw.pl