Monitoring patentowy – usługa monitorowania rejestrów

Monitoring patentowy – usługa monitorowania rejestrów

Motywowani chęcią rozwoju technicznego naszych Klientów, oraz ich i ich konkurentów, stale powiększającymi się portfolio patentowymi mamy przyjemność zaprezentować całkiem nową usługę monitoringu patentowego.

Monitoring patentowy, to usługa, która wychodzi naprzeciw zindywidualizowanym potrzebom naszych Klientów. W ofercie dostępne są cztery możliwe warianty usługi:

  • Monitoring podmiotowy;
  • Monitoring przedmiotowy;
  • Monitoring statusów, w którym wyszczególniamy: monitorowanie statusu prawa krajowego, monitorowanie statusu zgłoszenia patentu europejskiego, monitorowanie statusu zgłoszenia PCT a także monitorowanie statusu prawa we wskazanym kraju;
  • Newsletter IP.

Na czym polega monitoring patentowy?

W zależności od wybranego typu monitoringu, z różną częstotliwością, nasz zespół kieruje odpowiednie zapytanie do bazy danych Total Patent One, bazując na uprzednio przygotowanym raporcie wstępnym. Kolejno skrupulatnie weryfikuje otrzymane wyniki oraz na tej podstawie opracowuje odpowiedni, uzależniony od wariantu usługi, raport. Taki cyklicznie otrzymywany raport znajduje szczególne zastosowanie przy doborze ścieżki rozwoju technicznego, określeniu strategii patentowej czy śledzeniu portfolio IP konkurencji.

Ostatni z proponowanych wariantów usługi, Newsletter IP, obejmuje dodatkowo opis kilku najświeższych spraw z zakresu własności intelektualnej, dzięki czemu kompleksowo wzbogaca on system zarządzania IP i motywuje do ciągłego rozwoju technicznego.

Przedmiot monitoring patentowy
Przedmiot monitoringu patentowego

Ile kosztuje monitoring patentowy?

Koszty monitoringu podmiotowego zaczynają się już od 2500 zł rocznie. Koszt ten uwzględnia przygotowanie wstępnego raportu o bieżącym statusie prawnym trzech podmiotów wskazanych przez Klienta (a także weryfikację podmiotów zależnych) a następnie comiesięczne sporządzanie raportu obejmującego wskazanie publikacji zgłoszeń i praw. Ceny oraz zakres pozostałych wariantów usługi dostępne są w naszej ofercie. Ceny nie obejmują podatku VAT.

Oczywiście każdy z wariantów usługi może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Cel monitoring patentowy
Cel monitoringu patentowego

Czy monitoring patentowy jest skierowany do mnie?

Monitoring patentowy to idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie rzetelną informację o najnowszych rozwiązaniach w ich dziedzinie techniki. To również usługa skierowana do tych, którzy świadomie podchodzą do zarządzania własnością intelektualną w swojej firmie, a w końcu do tych, dla których istotny jest obraz poczynań konkurencji i ochrona swoich praw.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania pełnej oferty – office@fjw.pl.