Naruszenie prawa do znaku towarowego w Internecie – użycie znaku w metadanych