Ranking WTR 1000 2023 – awans kancelarii

Ranking WTR 1000 2023 – awans kancelarii

7 lutego 2023 roku magazyn World Trade Mark Review opublikował kolejną edycję rankingu WTR 1000. Ranking ten skupia się na wyłącznie na praktykach prawnych związanych ze znakami towarowymi. W tym roku nasza kancelaria awansowała w kategorii „enforcement and litigation” (egzekwowanie praw i spory sądowe) zdobywając srebrne wyróżnienie. W kategorii „prosecution and strategy” (strategia i uzyskiwanie ochrony) ponownie otrzymaliśmy brązowe wyróżnienie. 

Ranking WTR 1000 prowadzony jest dla ponad 80 jurysdykcji na świecie. Przy ocenie eksperci biorą pod uwagę m.in. dogłębną wiedzę specjalistyczną współpracowników kancelarii, a także pozytywne opinie klientów i profesjonalnych pełnomocników. 

Klienci cenią sobie nasz zespół za dostosowanie się do wewnętrznych procedur organizacji oraz sprawną i skuteczną obsługę. W rankingu wyróżnieni zostali również poszczególni Partnerzy kancelarii. Rzecz. pat. Iwona Jakubiak vel Wojtczak wykorzystuje swoją wiedzę prawniczą i biznesową, identyfikując korzystne rozwiązania dla klientów. Rzecz. pat. Bartosz Fert oceniony został jako zaufany doradca, cechujący się ogromnym doświadczeniem i niezwykłą otwartością. Rzecz. pat. Marcin Wróblewski został wyróżniony za pomoc spółce medialnej Eurozet i rzetelną pracę nad opinią o renomie znaku towarowego „Radio Zet” wykorzystanej jako dowodu renomy w  postępowaniu przez Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej. 

Niezmiernie cieszymy się, że jesteśmy docenieni za naszą ekspertyzę i pracę naszego zespołu, w której skupiamy się nie tylko na aspektach prawnych, ale również wsparciu naszych klientów w realizacji ich celów biznesowych.

Tags: