Rejestracja znaku na oprogramowanie

Rejestracja znaku na oprogramowanie

Obrazek pokazuje fragment kodu programu komputerowego

Obrazek pokazuje fragment kodu programu komputerowego – jest to fragment opisu patentowego gry Scottie Go