Upływ czasu a roszczenia z naruszenia znaku towarowego