Spory IP

Statystyki urzędów patentowych, a zwłaszcza Europejskiego Urzędu Patentowego pokazują, że relatywnie niewielki odsetek udzielonych patentów jest przedmiotem sporu. Jeżeli jednak spór patentowy wystąpi, to trwa on bardzo długo, a jego koszty są wysokie. Z tych względów unieważnienie patentu to obszar własności intelektualnej, którym powinni zainteresować się przedsiębiorcy,...

Badanie czystości patentowej (ang. Freedom to Operate, FTO) to analiza mająca na celu ustalenie czy nowy produkt, technologia lub wynalazek mogą zostać legalnie wprowadzone na rynek bez naruszania wyłącznych praw własności intelektualnej, należących do osób trzecich. Przypomnijmy, że patent to prawo terytorialne przyznawane uprawnionemu w celu...

Jak uzyskać patent? Droga do jego uzyskania nie jest ani najprostsza, ani najkrótsza, ani najtańsza. Stworzenie wynalazku to dopiero początek. Później czeka nas m.in. badanie zdolności patentowej i formułowanie zastrzeżeń patentowych. Zdecydowanie warto jednak przejść tę drogę. Po opatentowaniu wynalazku nikt bez zgody jego Właściciela,...

Aktualnie jedna ze spraw, jaką zajmujemy się w Kancelarii, dotyczy naruszenia renomy znaku towarowego. Kto miał do czynienia ze sprawami, gdzie w grę wchodziła renoma, ten wie, że nie są to sprawy łatwe. Zresztą, kiedyś poświęciliśmy tematowi dowodów renomy znaków towarowych odrębny artykuł. Wszystko się...

W gmachu głównym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, 24 maja 2019 r. odbyło się spotkanie poświęcone sprawie przeanalizowania i ewentualnej aktualizacji stanowiska Polski w przedmiocie wprowadzenia jednolitego systemu patentowego oraz Jednolitego Sądu Patentowego. W wydarzeniu brał udział europejski rzecznik patentowy Marcin Wróblewski, członek naszego...

Artykuł pierwotnie ukazał się na blogu frand.pl.   W poniedziałek, 27 stycznia odbyło się kolejne webinarium [1] organizowane przez OxFirst Ltd – brytyjską firmę doradczą specjalizującą się w problematyce innowacyjności i własności intelektualnej. Jego tematem był grudniowy wyrok Sądu Okręgowego w Monachium w sprawie Qualcomm v. Apple [2]. W debacie uczestniczyli: dr Roya Ghafele założycielka...