WIPO PROOF – dowód jakiego jeszcze nie było

WIPO PROOF – dowód jakiego jeszcze nie było

Kreatywni ludzie często potrafią wpaść na jakiś pomysł, który potem nie zostanie zrealizowany. Część z tych pomysłów zostaje odłożonych do szafy biurka. Zdarza się, że w międzyczasie ktoś wpada na podobny pomysł i uważa, że to on był pierwszy. Czasem to, co schowaliśmy do szafy, może być niewystarczającym dowodem na to, że byliśmy pierwsi. Na takie przypadki warto pomyśleć o nowym narzędziu Światowej organizacji własności intelektualnej – WIPO PROOF.

Ktoś mógłby zapytać – jeżeli to po prostu kwestia udowodnienia kto zrobił to pierwszy, dlaczego nie wystarczy kartka, którą zostawiłem w szafie mojego biurka? Cóż, problemem będzie udowodnienie, że kartka powstała w określonej dacie . Wydawać by się mogło, że to mały detal. Czasem jednak ten detal decyduje o pierwszeństwie w prawie

Czym jest WIPO PROOF

Nowa usługa online WIPO PROOF ma pomagać twórcom i innowatorom chronić ich cenne zasoby intelektualne. Co może być chronione w ramach WIPO PROOF? Zakres jest dosyć szeroki i jest związany z różnymi obszarami:

  • W przypadku utworów czy różnego rodzaju wzorów można chronić w ten sposób np. próbki utworów audiowizualnych, próbki wzorów tekstylnych, rysunki wzornictwa przemysłowego
  • W przypadku tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how mogą to być plany biznesowe, przepisy, opisy różnego rodzaju procesów
  • W przypadku przeprowadzania różnego rodzaju badań można chronić w ten sposób zbiory danych, wyniki badań, notatki laboratoryjne
  • W ramach WIPO PROOF można chronić również archiwalne wersje umów, technologii czy innych danych zawartych w archiwalnych dokumentach

Nowe narzędzie WIPO ma służyć uzupełnieniu istniejących systemów ochrony własności intelektualnej. Dotychczas jeżeli ktoś chciał mieć twardy dowód na własność czy pierwszeństwo danego prawa, pokazywał dane z rejestru, że do niego należy dany patent, wzór przemysłowy czy znak towarowy.

WIPO PROOF jest więc w pewien sposób narzędziem na wskroś rewolucyjnym, dającym nowe możliwości dowodowe w postępowaniach sądowych. Pomoże to innowatorom i twórcom podjąć weryfikowalne działania w celu zabezpieczenia wielu wyników ich pracy na drodze od pomysłu do opracowania i komercjalizacji.

Jak działa WIPO PROOF?

WIPO PROOF polega na tym, że po wgraniu naszego dokumentu do serwisu online tworzony jest specjalny token zgodny ze standardami technologii Public Key Infrastructure oraz zgodny z protokołem RFC 3161. W momencie tworzenia tokenu, rejestrowana jest pełna data jak i dokładna godzina wgrania dokumentu. W większych szczegółach możecie o tym przeczytać tutaj.

W tym świecie nie ma nic za darmo…

Każdy token jest przechowywany i ważny przez okres pięciu lat i może być odnawialny na kolejne pięcioletnie okresy. Ile takie usługi kosztują? WIPO PROOF token, czyli unikalny odcisk palca Twojego zasobu intelektualnego (ang. digital fingerprint of your intellectual asset[1]) – 20 franków szwajcarskich.

WIPO oferuje również certyfikat tokenu w formie pdf – taka usługa kosztuje 20 franków szwajcarskich. W przypadku kupna pakietu 10 tokenów można uzyskać zniżkę i zapłacić za to 190 franków szwajcarskich.

…ale warto zainwestować w WIPO PROOF

To co może być chronione poprzez WIPO PROOF może należeć nie tylko do indywidualnych twórców, ale i firm. Dla przedsiębiorstwa świadectwo ochronne znaku towarowego lub inny wykaz z rejestru ich dóbr chronionych prawami własności przemysłowej, to dowód wartości dodanej firmy.

Napisałem wcześniej, że WIPO PROOF to narzędzie na wskroś rewolucyjne bo może się okazać, że może być to również narzędzie nie tylko do dokumentowania tworów wymienionych powyżej. Może być to również narzędzie do dokumentowania większej wartości Twojej firmy!


[1] jak widać mamy do czynienia nie tylko z innowacyjnymi usługami, ale i nazwami