Technika

Czy rozwiązania techniczne można chronić wyłącznie za pomocą patentów? Odpowiedź brzmi nie. W wielu sytuacjach sensowną alternatywą są prawa ochronne na wzory użytkowe. W szczególności dla rozwiązań, które nie mogą zostać objęte ochroną patentową. Prawa ochronne na wzory użytkowe mogą stanowić równie ważną część Twojego portfolio...

Własność intelektualna w postaci praw, tekstów, projektów graficznych czy innych utworów ma konkretną wartość ekonomiczną. Jak większość takich dóbr może zostać sprzedana. Przykładowo, jeżeli kupujesz logo od agencji marketingowej, oczekujesz pełnej możliwości jego używania i modyfikowania. W takim wypadku konieczna jest umowa o przeniesienie...

Innowacje nie funkcjonują w próżni prawnej ani organizacyjnej. Brak wewnętrznych regulacji tych sfer w przedsiębiorstwie może doprowadzić do niemałej do katastrofy biznesowej. Mamy w kancelarii wiele spraw, w których brak takich zasad spowodował problemy wykraczające daleko poza prawo. Skutecznie przeciwdziała im regulamin wynalazczości.   Regulamin wynalazczości to...

Prawna ochrona innowacji jest pochodną kultury, którą wypracowała dana firma. Jej ważne elementy to otwartość, gotowość do testowania, przygotowanie na porażkę czy rozwój nieliniowy. Dlatego w kontekście strategicznego zarządzania prawami własności intelektualnej pod rozwagę poddałem w pierwszej kolejności sprawy biznesowo-technologiczne.  Opisany w tym artykule model opiera się na wnioskach O....

Statystyki urzędów patentowych, a zwłaszcza Europejskiego Urzędu Patentowego pokazują, że relatywnie niewielki odsetek udzielonych patentów jest przedmiotem sporu. Jeżeli jednak spór patentowy wystąpi, to trwa on bardzo długo, a jego koszty są wysokie. Z tych względów unieważnienie patentu to obszar własności intelektualnej, którym powinni zainteresować się przedsiębiorcy,...

Żądanie naprawienia wyrządzonej szkody to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez właścicieli praw wyłącznych w sporach dotyczących własności przemysłowej. Na blogu wspominaliśmy już o konsekwencjach naruszenia cudzego patentu. Naruszyciel patentu musi liczyć się z możliwością wystąpienia żądania naprawienia wyrządzonej szkody. Wskazywaliśmy też, że prowadzenie sporu dotyczącego znaków...

Wzór przemysłowy a wzór użytkowy – mają podobną nazwę, ale są przedmiotami ochrony o innych cechach. Funkcjonują w polskim prawie, ale ich odpowiedniki można znaleźć też na innych terytoriach. Czym różnią się wzory przemysłowe od wzorów użytkowych? Jakie cechy ma wzór przemysłowy, a jakie wzór użytkowy? Wzór...

Mamy za sobą pierwszy nabór wniosków w programie Ścieżka SMART. Jest to konkurs na dofinansowanie badań i inwestycji w ramach Programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Ścieżka SMART skierowana jest do projektów wykazujących wyższy stopień innowacyjności, co najmniej na skalę krajową. Dofinansowanie...