Renoma znaku towarowego – przesłanka rozszerzonej ochrony