Ściganie naruszenia patentu – case study Kancelarii

Ściganie naruszenia patentu – case study Kancelarii

Jak uzyskać patent? Droga do jego uzyskania nie jest ani najprostsza, ani najkrótsza, ani najtańsza. Stworzenie wynalazku to dopiero początek. Później czeka nas m.in. badanie zdolności patentowej i formułowanie zastrzeżeń patentowych. Zdecydowanie warto jednak przejść tę drogę. Po opatentowaniu wynalazku nikt bez zgody jego Właściciela, nie może go produkować, reprodukować lub sprzedawać.

Jeśli taki patent już posiadamy, kolejnym krokiem często jest ściganie naruszeń patentu. Wiemy, jak trudne może to być dla przedsiębiorcy. Trzeba nie tylko zidentyfikować samo naruszenie, ale również skontaktować się z naruszycielem i odpowiednio ocenić możliwość wygrania sporu. W naszej Kancelarii znaleźliśmy odpowiedni patent na to, aby usprawnić ściganie naruszeń i współpracę w tym zakresie pomiędzy Klientem a pełnomocnikiem.

Ściganie naruszenia patentu europejskiego – wynik współdziałania Klienta i Kancelarii

Minęły właśnie 2 lata od uruchomienia ważnego projektu naszej Kancelarii, związanego ze ściganiem naruszeń patentu europejskiego. Celem projektu było całkowite wyeliminowanie z rynku produktów naruszających prawa naszego Klienta, stanowiących dla niego bezpośrednią konkurencję. Od początku dużą rolę w całym projekcie odgrywał zarówno Klient, jak i Kancelaria.

Dzięki opracowaniu wspólnego mechanizmu działań przez 2 lata udało się nam się zidentyfikować prawie 60 naruszycieli. Tylko siedem z tych spraw skończyło się w sądzie. Pozostałe udało zakończyć się ugodą przedsądową. Wypracowany algorytm dotyczy patentów z branży artykułów dziecięcych, dlatego raczej nie znajdzie zastosowania w skomplikowanych sporach opartych o patenty z dziedziny elektroniki, biotechnologii, czy chemii. Będzie jednak równie skuteczny przy sporach dotyczących wzorów przemysłowych.

Jak ścigać naruszenia patentu – procedura ścigania naruszycieli w naszej Kancelarii

Istotnym elementem całego projektu było uzgodnienie algorytmu współdziałania zespołu Klienta i zespołu naszej Kancelarii. Punktem wyjściowym były rozmowy na temat organizacji pracy w tych dwóch organizacjach. Nasz priorytet to maksymalne zautomatyzowanie i uproszczenie poszczególnych kroków. Przyjęty przez obie strony sposób działania przedstawia poniższy graf:

Krok 1: Identyfikacja naruszenia patentu

W dobie mocno rozwiniętej sprzedaży internetowej uzgodniliśmy, że Internet to główne źródło naruszeń, które trzeba monitorować. Za poszukiwanie naruszeń w Internecie odpowiada oddelegowany pracownik Klienta. Jednym z jego z jest bieżące śledzenie ofert kluczowych konkurentów. Pracownikom Klienta jest stosunkowo łatwo rozpoznać produkty o cechach objętych patentem. Co więcej, wartość tego wynalazku jest na tyle duża, że konkurenci wyraźnie akcentują w swoich ofertach chronioną patentem funkcjonalność.

Krok 2: Ocena naruszenia patentu

Lista potencjalnych naruszycieli trafia do Kancelarii. W tym momencie Kancelaria ocenia naruszenia patentu europejskiego  pod kątem prawnym. Asystent porównuje zastrzeżenia patentu naszego Klienta z cechami produktów wskazanymi przez Klienta. Czasem ustalenie wszystkich cech produktu konkurencji nie jest możliwe na podstawie danych dostępnych w Internecie. Dokonujemy wtedy zakupu kontrolowanego. Pracę Asystenta analizuje i zatwierdza współpracownik z większym doświadczeniem.

Pierwsze takie porównanie zajęło naszemu zespołowi ok. 10 godzin. Prowadziliśmy je przy dużym zaangażowaniu Partnera odpowiedzialnego za tę część praktyki. Z każdym kolejnym potencjalnym naruszeniem było nam łatwiej. Obecnie zajmuje to tylko 1-2 godziny dla każdego naruszenia. Zespół świetnie zna już sporny patent i najczęstsze różnice konstrukcyjne w produktach konkurentów. W oczywistych przypadkach identyfikujemy naruszenia już na pierwszy rzut oka.

Krok 3: Wezwanie przedprocesowe o zaprzestanie naruszeń patentu

Po zidentyfikowaniu naruszenia czas na podjęcie kroków przeciwko naruszycielowi, czyli wezwanie do zaprzestania naruszeń. Wysyłamy je do naruszycieli każdorazowo, bez zatwierdzania przez Klienta. Pozwala skrócić proces decyzyjny i zareagować szybko. Przygotowanie pierwszego wezwania zajęło ok. 5 godzin. Każde kolejne to ok. 1-2 godzin pracy zespołu.

Co ważne, kolejne wezwania możemy uzupełnić o korzystne dla nas postanowienia sądu w zainicjowanych wcześniej sporach. Jest to istotne dla poprawy pozycji negocjacyjnej. Jeśli konkurent widzi, że wcześniej zainicjowane spory są skuteczne, będzie mniej skłonny do wejścia w kolejny.

Krok 4: Negocjacje w sprawie o naruszenie patentu

Wezwanie do zaniechania naruszeń ma nie tylko znaczenie procesowe, ale również pozwala na zainicjowanie negocjacji. W przypadku tego projektu nasz zespół ma dużą swobodę w ich prowadzeniu. Pozwala to na odciążenie zespołu Klienta. Cały proces negocjacji ułatwiają nam wcześniej ustalone z Klientem cele rozmów. Są to:

  1. doprowadzenie do niezwłocznego zaniechania naruszeń;
  2. ustalenie dostawcy towarów;
  3. uzyskanie zwrotu części kosztów poszukiwania i dochodzenia naruszeń.

Te trzy punkty są niezbędne. Braku sukcesu w którymkolwiek z nich skutkuje decyzją co do zainicjowania sporu. Jeśli negocjacje się nie powiodą, wracamy do Klienta z decyzją dotyczącą zainicjowania sporu sądowego.

Krok 5: Decyzja co do sporu sądowego

Decyzję o wytoczeniu powództwa zawsze podejmuje Klient. Co bierzemy pod uwagę przy jej podejmowaniu? Z pewnością rangę konkurenta i przewidywaną szkodę związaną z jego działaniem. Na początkowym etapie projektu inicjowaliśmy spory również w stosunku do mniej znaczących konkurentów. Był to dobry sposób na przetestowanie przyjętej przez nas strategii procesowej, mimo że te spory nie dawały szans odzyskania całości poniesionych kosztów.

Krok 6: Opinia zewnętrznego rzecznika patentowego

Jednym z kluczowych dowodów w postępowaniu spornym jest opinia zewnętrznego rzecznika patentowego. Pozwala ona uprawdopodobnić roszczenie w postępowaniu zabezpieczającym oraz udowodnić je w postępowaniu dotyczącym sporu. Po uzyskaniu zgody Klienta na rozpoczęcie sprawy cywilnej zlecamy opinię niezależnego rzecznika patentowego. Gdy jest to uzasadnione, równolegle zlecamy też opinię profesora uczelni technicznej specjalizującego się w danej dziedzinie techniki.

Krok 7: Pozew z wnioskiem o zabezpieczenie

Spośród 60 zidentyfikowanych do dzisiaj naruszeń, do sądu ostatecznie trafiło siedem pozwów. Elementem każdego z nich jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Jego celem jest zakazanie sprzedaży spornych produktów na czas procesu. Pozwala to zmniejszyć skutki samego naruszenia. Powodzenie w postępowaniu zabezpieczającym znacznie ułatwia też późniejsze negocjacje.

Wszystkie pozwy trafiały do tego samego sądu – Wydziału XXII Sądu Okręgowego w Warszawie. To jedyny właściwy sąd dla sporów o naruszenie patentu. Skala projektu pozwoliła nam szybko uczyć się na własnych błędach i antycypować uwagi sędziów. Prawie wszystkie złożone wniosku zakończyły się udzieleniem zabezpieczenia. Jest to o tyle istotne, że ponownie otwiera drogę do negocjacji. Jest to moment, w którym naruszyciele, uświadamiając sobie ryzyko przegrania sporu sądowego, stają się bardziej skłonni do odstąpienia od naruszenia.

Krok 8: Spór o naruszenie patentu

Jeśli na etapie zabezpieczenia roszczeń konkurent nie zdecyduje się na wycofanie produktów z rynku, prowadzimy spór sądowy. Jest to już najłatwiejszy etap, jednak wyłącznie z powodu poczynionych wcześniej kroków.  Większość zainicjowanych przez nas postępowań zakończyło się ugodą, co pozwoliło zminimalizować koszty całego projektu.

Korzyści z projektowego zarządzania sporami sądowymi

Widząc ilość naruszeń patentu Klienta, wiedzieliśmy, że dla skutecznej ochrony jego praw istnieje potrzeba wypracowania schematu działań. Wspólnie uznaliśmy, że należy wypracować odpowiedni algorytm. Ustalając naszą strategię, chcieliśmy osiągnąć następujące cele:

  1. Minimalizacja zaangażowania czasowego i organizacyjnego zespołu Klienta.
  2. Ograniczenie czasu poświęcanego na projekt przez zespół naszej Kancelarii. Efektem takiego ograniczenia jest zmniejszenie kosztów obsługi prawnej.
  3. Zapewnienie szczelności rynku dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom.
  4. Uzyskanie korzyści finansowych, kosztem naruszycieli.

Kancelaria od naruszeń patentu

W ciągu dwóch lat wyeliminowaliśmy z rynku praktycznie wszystkie produkty naruszające sporny patent. Wypracowany schemat działań pozwala nam na szybką i skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się nowych naruszeń na rynku. Jednocześnie koszty projektu są znacznie niższe niż w przypadku pojedynczych działań z każdym naruszeniem. Algorytm pozwolił nam na ustandaryzowanie i uproszczenie pracy, a część kosztów projektu pokryli naruszyciele. Jak wspominaliśmy, patent dotyczył branży artykułów dziecięcych, dlatego domy dziecka i domy samotnej matki otrzymały w ramach zawieranych przez nas ugód wiele sprawnych produktów pochodzących od naruszycieli. Jest to dodatkowy, społeczny atut tego projektu.

Nasz zespół zdobył również bezcenne doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów. Dzięki skali działań mogliśmy usprawnić ich schemat – z korzyścią dla innych obecnych i przyszłych Klientów. Poznaliśmy też od podszewki działanie Wydziału XXII Sądu Okręgowego w Warszawie i przyczyniliśmy się do ukształtowania linii orzeczniczej w postępowaniach zabezpieczających.