używanie znaku towarowego Tag

Znak towarowy gwarancyjny to chronione prawnie oznaczenie, które używa wiele podmiotów na rynku. Możemy go rozumieć jako certyfikat czy „znaczek” przyznawany firmom, które spełniają określone kryteria jakości. Sprawdź, co Twój biznes – zarówno B2B, jak i B2C –  może dzięki niemu zyskać i jak starać się o...

Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy może dotyczyć sytuacji, w której z jakiś powodów Twój biznes (lub jego część) zwalnia. W praktyce objawia się to wycofaniem produktu, całej marki, a nawet zawieszeniem działalności gospodarczej. W takich sytuacjach możesz stracić prawo do swoich znaków towarowych (nazw, logo), nawet jeśli...