Marka

Obwarzanek krakowski, polska wódka, rogal świetomarciński, champagne, feta, bordeaux – co łączy te wszystkie nazwy? To szczególne nazwy dla produktów, za którymi stoi ich pochodzenie geograficzne, sposób wyrobu czy jakość. Obejmuje je ochrona oznaczeń geograficznych. Ochrona oznaczeń geograficznych z jednej strony chroni konsumentów – jeśli kupujesz...

Własność intelektualna w postaci praw, tekstów, projektów graficznych czy innych utworów ma konkretną wartość ekonomiczną. Jak większość takich dóbr może zostać sprzedana. Przykładowo, jeżeli kupujesz logo od agencji marketingowej, oczekujesz pełnej możliwości jego używania i modyfikowania. W takim wypadku konieczna jest umowa o przeniesienie...

Znak towarowy gwarancyjny to chronione prawnie oznaczenie, które używa wiele podmiotów na rynku. Możemy go rozumieć jako certyfikat czy „znaczek” przyznawany firmom, które spełniają określone kryteria jakości. Sprawdź, co Twój biznes – zarówno B2B, jak i B2C –  może dzięki niemu zyskać i jak starać się o...

Prawna ochrona innowacji jest pochodną kultury, którą wypracowała dana firma. Jej ważne elementy to otwartość, gotowość do testowania, przygotowanie na porażkę czy rozwój nieliniowy. Dlatego w kontekście strategicznego zarządzania prawami własności intelektualnej pod rozwagę poddałem w pierwszej kolejności sprawy biznesowo-technologiczne.  Opisany w tym artykule model opiera się na wnioskach O....

Spory o własność intelektualną najczęściej są drogie, długie i męczące. Dlatego, jeżeli już znaleźliśmy się w spornej sytuacji, tak ważne jest odpowiednie podejście oraz umiejętność właściwej weryfikacji pełnomocnika. Z tego artykułu dowiesz się, jak zadawać niewygodne pytania kancelariom oraz na czym w praktyce polega specyfika sporów IP. Na początek nadajmy tematowi trochę szerszy kontekst,...

Kiedy posiadasz niewielką pulę praw własności intelektualnej – przykładowo dwa znaki towarowe i jeden wzór przemysłowy – nie masz przed sobą wielkich wyzwań menedżerskich. Jednak, gdy liczby te rosną do dziesiątek czy setek praw, dotyczą kilku rynków oraz kilu marek, zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie zaczyna stanowić spory obowiązek. W tym...

Trudno prowadzić działalność gospodarczą bez nazwy i logo. Samo ich używanie nie sprawia, że są one chronione prawnie. Jeśli zastanawiasz się, jak zastrzec nazwę i logo firmy, to tekst dla Ciebie. Pokażę Ci, jak przygotować się do zgłoszenia znaku towarowego oraz jak wygląda taka procedura od strony urzędu patentowego. Nazwę i...

Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy może dotyczyć sytuacji, w której z jakiś powodów Twój biznes (lub jego część) zwalnia. W praktyce objawia się to wycofaniem produktu, całej marki, a nawet zawieszeniem działalności gospodarczej. W takich sytuacjach możesz stracić prawo do swoich znaków towarowych (nazw, logo), nawet jeśli...

Licencjonowanie znaków towarowych to istotny aspekt funkcjonowania marek na rynku. Dobrze zorganizowany system licencji pozwala na zwiększenie ekspozycji marki. Czyli dotarcie do nowych odbiorców i zwiększenie zarobków, które byłoby nieosiągalne bez pomocy innych podmiotów. Z tego artykułu dowiesz się, jak w praktyce działa licencja na...