Wzór przemysłowy a wzór użytkowy – różnice

Wzór przemysłowy a wzór użytkowy – różnice

Wzór przemysłowy a wzór użytkowy – mają podobną nazwę, ale są przedmiotami ochrony o innych cechach. Funkcjonują w polskim prawie, ale ich odpowiedniki można znaleźć też na innych terytoriach.

Czym różnią się wzory przemysłowe od wzorów użytkowych? Jakie cechy ma wzór przemysłowy, a jakie wzór użytkowy?

Wzór przemysłowy – co to jest, jak długo trwa ochrona?

  • obejmuje wygląd produktu, nie dotyczy cech technicznych,
  • może obejmować między innymi cały produkt (jego zewnętrzną warstwę), nadruk, ornamentację, kolorystykę, logotyp, etykietę, wygląd opakowania,
  • jego zakres ochrony wyznaczają ilustracje dołączone do zgłoszenia,
  • ochrona wzoru przemysłowego trwa maksymalnie 25 lat, trzeba ją jednak przedłużać co 5 lat,
  • na terenie Unii Europejskiej odpowiednikiem wzoru przemysłowego jest zarejestrowany wzór wspólnotowy – na podstawie jednego zgłoszenia można uzyskać ochronę na terenie całej UE.

Wzór użytkowy – co to jest, jak długo trwa ochrona?

  • obejmuje rozwiązania techniczne, które dotyczą kształtu lub budowy przedmiotu,
  • wzór użytkowy to potocznie „mały patent” – ubieganie się o rejestrację wzoru użytkowego jest często dobrym wyjściem w sytuacji, gdy dane rozwiązanie techniczne jest nowe, ale nie wykazuje poziomu wynalazczego, niezbędnego do ubiegania się o ochronę patentową,
  • jego zakres ochrony wyznaczają zastrzeżenia ochronne,
  • ochrona wzoru użytkowego trwa maksymalnie 10 lat, trzeba ją jednak przedłużać w schemacie 2 – 3 – 2 – 3 lata,
  • na innych niż Polska terytoriach mogą być chronione w ramach rozwiązań zwanych jako utility models, w przeciwieństwie do wzorów przemysłowych nie jest możliwe uzyskanie jednolitej ochrony na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Kiedy wzór przemysłowy, a kiedy wzór użytkowy – różnice pomiędzy wzorem przemysłowym i użytkowym

Ochrona wynikająca z praw wyłącznych udzielonych na wzory przemysłowe lub użytkowe nie jest słabsza czy mocniejsza – obejmują one po prostu inne rozwiązania, które służą innym celom.

Warto przeanalizować, jakie prawo wyłączne zagwarantuje najlepszą ochronę, biorąc pod uwagę działalność zgłaszającego. Rzecznik patentowy, jako ekspert w zakresie wzorów przemysłowych i użytkowych, zbada potrzeby klienta. Dopasuje ścieżkę ubiegania się o ochronę do jego potrzeb.

Może być tak, że w jednym produkcie będzie można objąć ochroną różne jego aspekty. Można więc jednocześnie zgłosić wzór przemysłowy i użytkowy – jest to element kompleksowej strategii ochrony własności intelektualnej.

Julia Lewandowska
Aplikantka radcowska, prawniczka, Associate