Baza znaków towarowych: kluczowy element systemu ochrony marki

Baza znaków towarowych: kluczowy element systemu ochrony marki

Liczba nowych znaków towarowych ciągle rośnie. Wobec tego weryfikacja istniejących praw i śledzenie nowych zgłoszeń są kluczowe dla bezpieczeństwa prawnego marki. Na etapie wprowadzania nowej marki konieczne jest sprawdzenie, czy nie istnieją inne podobne nazwy lub logo, które będą przeszkodą w legalnym użytku. Z kolei w przypadku istniejących marek, ważne jest śledzenie nowych zgłoszeń by zapewnić, że nikt inny nie będzie używał podobnych zasobów.

Baza znaków towarowych jest niezastąpionym narzędziem w obu tych sytuacjach. W tym artykule przyjrzymy się trzem najważniejszym bazom z polskiej perspektywy: bazie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, bazie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz wyszukiwarce TMview. Opiszemy, jakie informacje można z nich pozyskać, a także z jakich dodatkowych narzędzi można korzystać.

1. Baza Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

W Polsce, kluczową bazą znaków towarowych jest baza Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Jest to miejsce, w którym gromadzone są informacje dotyczące znaków towarowych chronionych na terenie kraju. Dostęp do tej bazy umożliwia przedsiębiorcom sprawdzenie, czy ich znak nie koliduje z już istniejącymi zarejestrowanymi markami. Dostęp jest otwarty i bezpłatny.

2. Baza EUIPO

Istotna jest też baza eSearch plus prowadzona przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Baza ta obejmuje informacje dotyczące unijnych znaków towarowych, które chronione są także w Polsce. Daje to możliwość weryfikacji znaków chronionych na terenie Polski, których nie znajdziemy w bazie UPRP.

3. Wyszukiwarka TMview

Wyszukiwarka TMview to narzędzie stworzone przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pozwalające na jednoczesne przeszukiwanie baz znaków towarowych wielu krajów (tutaj znajdziesz ich listę). Obejmuje ona zarówno bazę UPRP oraz EUIPO. Dodatkowo, w bazie widoczne są także rejestracje międzynarodowe chronione w Polsce, których nie znajdziemy w bazie UPRP ani EUIPO. To praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko monitorować swoje marki na wielu rynkach lub sprawdzić, czy ktoś już używa podobnej marki. Przy korzystaniu z TMview trzeba jednak pamiętać, że wyszukiwarka nie gwarantuje, że informacje przekazywane przez poszczególne urzędy są prawidłowe. Dlatego zawsze warto zweryfikować te informacje w konkretnym krajowym urzędzie, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy profesjonalisty.

Czego można dowiedzieć się z bazy znaków towarowych?

Baza znaków towarowych pozwala na ustalenie najważniejszych informacji o znakach towarowych, takich jak:

  • Status ochrony znaku towarowego.
  • Wykaz towarów i usług objętych rejestracją.
  • Dane właściciela znaku.
  • Datę zgłoszenia i rejestracji.

Bazy oferują też zaawansowane narzędzia, które pozwolą np. wyszukać wszystkie znaki towarowe należące do jednej firmy. Dodatkowo wyszukiwarki EUIPO eSearch plus oraz TMview pozwalają na wyszukiwanie podobnych znaków za pomocą obrazu, co jest bardzo przydatne przy znakach słowno-graficznych i graficznych. Znajdziemy tam także różne opcje wyszukiwania podobnych znaków słownych np. przez wyszukiwanie rozmyte.

Baza znaków towarowych w pracy profesjonalistów

Kancelarie patentowe oraz duże firmy korzystają z zaawansowanego oprogramowania, takiego jak p.. Corsearch, które umożliwia bardziej efektywne przeszukiwanie baz znaków towarowych. Zalety takich rozwiązań obejmują:

  • Szybkość i dokładność: oprogramowanie pozwala na szybkie i dokładne porównanie znaków towarowych jednocześnie w wielu bazach. Możemy przeszukać wszystkie dostępne bazy znaków towarowych w jednym miejscu oraz zebrać wyniki w dokładny i czytelny sposób.
  • Zaawansowane opcje wyszukiwania: specjalistyczne oprogramowanie pozwala na wybór bardziej szczegółowych kryteriów wyszukiwania, co daje lepsze wyniki i pozwala odnaleźć podobne znaki, które mogłyby zostać pominięte przy wyszukiwaniu przez ogólnodostępne bazy.
  • Monitoring i aktualizacje: automatyczne powiadomienia o zmianach w rejestrze umożliwiają bieżące śledzenie stanu znaków towarowych i monitorowanie zgłoszeń podobnych znaków. Wykrycie na czas zgłoszenia podobnego znaku pozwala na wniesienie sprzeciwu i zablokowanie rejestracji jeszcze zanim dojdzie do sporu.

Tego typu specjalistyczne oprogramowanie jest bardzo drogie (koszty rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy), dlatego zwykle wewnętrznym działom prawnym nie opłaca się kupowanie na nie licencji. Dla kancelarii patentowej jest to natomiast podstawowe narzędzie pracy.

Dodatkowo w naszej kancelarii prowadzimy autorską bazę danych praw klientów, która pozwala na efektywne zarządzanie wszystkimi prawami IP. Dzięki własnej bazie możemy od razu sprawdzić status ochrony znaków klienta, uzyskać wszystkie dokumenty związane z danym prawem, kontrolować terminy przedłużenia ochrony oraz na bieżąco informować klienta o przebiegu postępowania w sprawie rejestracji.

Baza znaków towarowych – nietypowe strategie

W ramach ciekawostki można wspomnieć, że baza znaków towarowych może być też elementem strategii ochrony marki. Zgłoszenie znaku towarowego z regały staje się publicznie widoczne w bazie danych urzędu patentowego. Czasem jednak właścicielowi zależy na utrzymaniu nowej marki w tajemnicy z uwagi na zaplanowaną datę premiery nowego produktu.

W niektórych krajach nie publikuje się nowych zgłoszeń w internetowej bazie. Na przykład, żeby sprawdzić, jakie znaki towarowe zgłoszono na Jamajce, trzeba wybrać się osobiście do urzędu by się z nimi zapoznać. W związku z tym jamajskie zgłoszenia znaków towarowych są w zasadzie niedostępne dla szerzej publiki. Niektóre firmy, janpnp. Tesla, Apple czy Disney korzystają z takich zagranicznych urzędów, by zachować w tajemnicy swoje zgłoszenia znaków towarowych. Jednocześnie takie zgłoszenie daje pierwszeństwo konwencyjne do zgłoszenia tego znaku w innym urzędzie, z zachowaniem wcześniejszej daty zgłoszenia[1].

Baza znaków towarowych – podsumowanie

Podsumowując, niezależnie od wybranego narzędzia, baza znaków towarowych to kluczowy element ochrony własności intelektualnej i konieczność w budowaniu bezpiecznej marki. Jeżeli potrzebujesz pomocy z bieżącą pracą z takimi narzędziami, skontaktuj się z nami.


[1] Więcej w artykule Secret Trademark Applications: https://smithhopen.com/2021/02/01/secret-trademark-application/

Radosław Szumlański
Aplikant radcowski, prawnik, Junior Associate