ochrona własności intelektualnej Tag

Obwarzanek krakowski, polska wódka, rogal świetomarciński, champagne, feta, bordeaux – co łączy te wszystkie nazwy? To szczególne nazwy dla produktów, za którymi stoi ich pochodzenie geograficzne, sposób wyrobu czy jakość. Obejmuje je ochrona oznaczeń geograficznych. Ochrona oznaczeń geograficznych z jednej strony chroni konsumentów – jeśli kupujesz...

Kiedy posiadasz niewielką pulę praw własności intelektualnej – przykładowo dwa znaki towarowe i jeden wzór przemysłowy – nie masz przed sobą wielkich wyzwań menedżerskich. Jednak, gdy liczby te rosną do dziesiątek czy setek praw, dotyczą kilku rynków oraz kilu marek, zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie zaczyna stanowić spory obowiązek. W tym...

Trudno prowadzić działalność gospodarczą bez nazwy i logo. Samo ich używanie nie sprawia, że są one chronione prawnie. Jeśli zastanawiasz się, jak zastrzec nazwę i logo firmy, to tekst dla Ciebie. Pokażę Ci, jak przygotować się do zgłoszenia znaku towarowego oraz jak wygląda taka procedura od strony urzędu patentowego. Nazwę i...

Rejestracja znaku towarowego w odpowiednim urzędzie pozwala uzyskać prawo ochronne i świadectwo rejestracji. Dowód rejestracji znaku pomaga skutecznie dochodzić ochrony oznaczenia. Czy zatem niezarejestrowany znak nie jest chroniony w ogóle? Nie. Nawet jeśli nie masz zarejestrowanego znaku towarowego, w dalszym ciągu możesz chronić swoją markę przed...

Prawna ochrona oprogramowania Ochrona prawna oprogramowania to dla wielu przedsiębiorców absolutny fundament operowania na rynku. W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, programy komputerowe co do zasady chroni prawo autorskie – jako utwory. Taka ochrona obejmuje jednak wyłącznie efekt, czyli głównie kod źródłowy. Nie zabezpiecza...