Koszty procesu o naruszenie patentu

Koszty procesu o naruszenie patentu

Koszty uzyskania patentu to jeden z popularniejszych wpisów na naszym blogu. Czytelnicy dobrze go oceniają, ponieważ nie pisaliśmy w nim – jak wielu – o opłatach urzędowych, a o wszystkich kosztach procedury.

Zachęcony sukcesem, w tym wpisie przybliżam też koszty procesu o naruszenie patentu. I teraz skupię się na realnych kosztach. Szacując koszty sporu patentowego w naszej kancelarii, odwołujemy się do własnych danych statystycznych, a nie do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Koszt procesu o naruszenie patentu – gdy naruszono Twój patent

Standardowo wyróżniamy trzy etapy sporu patentowego:

Etap 1. Analiza stanu faktycznego i prawnego w sporze o naruszenie patentu.

To etap przygotowawczy. Sporządzamy tu szczegółową, pisemną analizę stanu faktycznego i prawnego oraz rozpisujemy możliwe strategie działania. Na tym etapie prosimy klientów o dostarczenie dokumentów koniecznych do oceny sytuacji i oszacowania skuteczności różnych rozwiązań. Zebrany na tym etapie materiał dowodowy wykorzystujemy później do napisania pozwu i wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Napisanie takiej analizy to 20 – 60 godzin naszej pracy.

Etap 2. Przygotowanie pozwu o naruszenie patentu lub wniosku o zabezpieczenie.

To najważniejszy moment w sporze patentowym. Po zabraniu danych i omówieniu z klientem strategii procesowej, przygotowujemy dokumentację konieczną do zainicjowania procesu. Potrzebujemy na to od 15 do 60 godzin pracy. Zwykle pojawia się tutaj konieczność uzyskania opinii zewnętrznych ekspertów. Opinie biegłych w procesie o naruszenie patentu kosztują ok. 5 – 20 000 PLN.

Etap 3. Prowadzenie sporu i negocjacji.

Wniesienie pozwu lub wniosku o udzielenie zabezpieczenia otwiera spór sądowy. Zawsze nasz główny cel to jego jak najszybsze zakończenie – zwłaszcza korzystną dla klienta ugodą.

Ile trwa sprawa sądowa o naruszenie patentu? Trudno oszacować czas potrzebny na prowadzenie sporu. Zwykle w Polsce procesy o naruszenie praw własności intelektualnej trwają ok. 1-2 lat w pierwszej instancji i 2 lat w instancji odwoławczej. W toku procesu mogą pojawić się koszty związane z tłumaczeniami lub opiniami biegłych. Najlepiej przewidzieć budżet w wysokości ok. 10 000 PLN – 50 000 PLN na każdy rok trwania postępowania.

Opisane szacunki dotyczą jednorazowych spraw. Nasza kancelaria prowadzi też masowe spory o naruszenie patentów. Dzięki opracowanej strategii znacznie obniżamy koszty pojedynczego sporu po stronie klienta. Procedurę opisaliśmy w krótkim case study sporu patentowego – również na naszym blogu.

Koszt procesu o naruszenie patentu – gdy to Tobie zarzuca się naruszenie patentu

Pozycja pozwanego w sporze patentowym jest gorsza – zwykle mamy mniej czasu na szczegółowe analizy. Konieczna jest szybka reakcja na czynności przeciwnika. W tym przypadku wyróżniamy następujące standardowe etapy.

Etap 1. Analiza stanu faktycznego i prawnego w sporze o naruszenie patentu.

Ten etap jest zwykle krótszy i mniej czasochłonny niż w przypadku pozycji atakującej. Ograniczają nas biegnące w sprawie terminy. W tym przypadku naszym celem jest również jak najszybsze zakończenie sporu, dlatego sprawę trzeba szczegółowo przeanalizować. Bez tego nie możemy prowadzić racjonalnych negocjacji. Analiza stanu faktycznego i prawnego dla pozwanego zajmuje nam więc podobny czas jak w przypadku powoda (20 – 60 godzin naszej pracy).

Etap 2. Przygotowanie odpowiedzi na pozew o naruszenie patentu.

Czas potrzebny na przygotowanie odpowiedzi na pozew jest zbliżony do tego związanego z przygotowaniem samego pozwu. To od 15 do 60 godzin naszej pracy. Tu również trzeba założyć koszty uzyskania opinii zewnętrznych ekspertów (ok. 5 – 20 000 PLN). W tym wypadu również działa jednak potężna presja czasu.

Etap 3. Przygotowanie zażalenia na postanowienie o udzielenie zabezpieczenia (jeśli jest konieczne).

Czasem atakującemu zostanie udzielone zabezpieczenie. Aby je uchylić, trzeba złożyć zażalenie. Czas naszej pracy nad takim zażaleniem to ok. 10 – 20 h.  

Etap 4. Prowadzenie sporu i negocjacji.

Sam etap prowadzenia sporu i negocjanci nie różni się wiele w zależności od pozycji klienta. Ze strony kancelarii to po prostu obrona Klienta, a nie atak przeciwnika. Koszty otwartego już sporu są zbliżone dla pozwanego i powoda (ok. 10 000 PLN – 50 000 PLN na każdy rok trwania postępowania).

Koszty sprawy o naruszenie patentu – symulacja

Biorąc pod uwagę nasze szacunki i stawkę godzinową kancelarii na poziomie 400 złotych, można przyjąć, że:

  1. Zainicjowanie procesu o naruszenie patentu to koszt ok. 19 000 –78 000 zł. 
  2. Prowadzenie procesu o naruszenie patentu to koszt ok. 20 000 – 50 000 zł rocznie.

Wariant optymistyczny i pesymistyczny najlepiej obrazuje poniższy wykres.

Chart presenting costs of patent litigation

Na rynku z pewnością można znaleźć kancelarie, które mają niższe stawki, ale też takie, których stawki są dużo wyższe. Widziałem też pisma procesowe, którym na pewno nie poświęcono szacowanego przeze mnie czasu. Te szacunki są więc bardzo subiektywne, ale wierzę, że pomogą w zaplanowaniu strategii obrony przed naruszeniami praw.

Zwrot kosztów sporu patentowego w procesie – czy można uzyskać zwrot kosztów za proces o naruszenie patentu?

Niestety uzyskanie pełnego zwrotu kosztów sporu o naruszenie patentu jest nierealne. Polska procedura umożliwia odzyskanie jedynie „koniecznych” kosztów. Jeśli chodzi o wynagrodzenie pełnomocnika, w grę wchodzi jedynie wynagrodzenie minimalne. Stawka minimalna dla rzecznika patentowego w sprawach o naruszenie patentu to… 700 złotych. Zwykle też trudno odzyskać koszty prywatnych opinii eksperckich złożonych do pierwszych pism w sporze.

Koszty sporu patentowego – 3 rzeczy, które musisz wiedzieć

Z tych szacunków płyną następujące wnioski:

  1. Proces o naruszenie patentu opłaci się tylko wówczas, gdy biznesowe korzyści przewyższają te duże koszty
  2. Jeśli za zainicjowaniem sporu nie stoją korzyści biznesowe, to prawie pewne, że wszyscy jego uczestnicy na nim stracą. Być może jest to jeden z powodów, dla których w Polskich realiach brak jest aktywnych „trolli patentowych”.
  3. Wysokie koszty prowadzenia sporu patentowego zwykle zachęcają strony do jego polubownego zakończenia.