Jak zastrzec nazwę i logo firmy? Procedura urzędowa i opcje ochrony

Jak zastrzec nazwę i logo firmy? Procedura urzędowa i opcje ochrony

Trudno prowadzić działalność gospodarczą bez nazwy i logo. Samo ich używanie nie sprawia, że są one chronione prawnie. Jeśli zastanawiasz się, jak zastrzec nazwę i logo firmy, to tekst dla Ciebie. Pokażę Ci, jak przygotować się do zgłoszenia znaku towarowego oraz jak wygląda taka procedura od strony urzędu patentowego.

Nazwę i logotyp można chronić w charakterze znaków towarowych. Taka ochrona pozwala przede wszystkim zablokować używanie przez Twoich konkurentów identycznych oraz podobnych oznaczeń dla identycznych i podobnych towarów czy usług.

Bez zarejestrowanego znaku towarowego istnieje szansa, że czeka Cię przymusowy rebranding, jeżeli ktoś inny zarejestruje go przed Tobą.

Przed zgłoszeniem znaku towarowego należy przygotować:

  • oznaczenie, które ma być objęte ochroną – znakiem towarowym może być samo słowo (np. nazwa firmy, produktu), sam element graficzny (sygnet z logo, czyli charakterystyczny dla marki symbol wizualny) lub logo łączące słowo i grafikę (nazwę oraz sygnet). Należy upewnić się, że identyczne lub podobne oznaczenie nie zostało wcześniej zgłoszone. W tym celu warto przeprowadzić badanie znaku towarowego;
  • zakres zgłoszenia, czyli wykaz towarów i usług – przed zgłoszeniem znaku towarowego należy wybrać dla jakich towarów i usług będzie przeznaczony. W wykazie znaku towarowego powinny się znaleźć towary i usługi, które są przedmiotem Twojej działalności gospodarczej;
  • wybrane terytorium i właściwy urząd dla zgłoszenia – jeśli działalność jest prowadzona na terenie Polski, to prawdopodobnie najbardziej odpowiednia będzie ochrona w Urzędzie Patentowym RP, jeśli działalność ma charakter międzynarodowy warto rozważyć zgłoszenie w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej;
  • opłatę za zgłoszenie – opłata będzie zależna od terytorium oraz wykazu towarów i usług, w przypadku zgłoszenia na terenie Polski opłaty zaczynają się na poziomie 890 PLN, a w przypadku zgłoszenia unijnego od 850 EUR.

Ochrona nazwy i logo krok po kroku

Znak towarowy możesz zgłosić do właściwego urzędu samodzielnie. Rekomendujemy jednak przygotowanie zgłoszenia z pomocą specjalisty, na przykład rzecznika patentowego. Profesjonalny pełnomocnik zadba o prawidłowe przygotowanie wykazu towarów i usług, który zapewni ci ochronę dostosowaną do Twojej działalności. Dodatkowo badanie znaku towarowego minimalizuje się także ryzyko, że inny podmiot jest już właścicielem podobnego oznaczenia. Pełnomocnik zadba też o dochowanie terminów w sprawie i realizację urzędowych wymagań.

Procedura rejestracji znaku towarowego dzieli się na kilka etapów. Na procedurę przed Urzędem Patentowym RP lub Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej składa się:

  • badanie znaku przez urząd, który sprawdza między innymi czy zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy oraz czy zgłoszony znak nie ma charakteru opisowego (np. dobra firma, najlepszy spedytor, pyszna kuchnia itd.),
  • publikacja zgłoszenia przez urząd, od której rozpoczyna się trzymiesięczny okres sprzeciwowy – jeśli inny podmiot posiada wcześniejszy podobny znak towarowy, może sprzeciwić się Twojemu zgłoszeniu,
  • rejestracja znaku – jeśli żaden podmiot nie wniesie sprzeciwu, znak zostanie zarejestrowany.

Twój znak będzie chroniony po udzieleniu prawa ochronnego przez 10 lat od momentu zgłoszenia.

Jak zastrzec nazwę i logo firmy – podsumowanie

Warto ubiegać się o ochronę swojej marki – zarówno jeśli chodzi o nazwę jak i logo używane w działalności gospodarczej. Jeśli nie wiesz, jak zastrzec nazwę i logo firmy samodzielnie, może Cię wesprzeć rzecznik patentowy, który dzięki analizie sytuacji oraz Twoich potrzeb będzie w stanie zaproponować najskuteczniejsze rozwiązania.

Julia Lewandowska
Prawniczka, aplikantka radcowska, Associate