znak towarowy Tag

Obwarzanek krakowski, polska wódka, rogal świetomarciński, champagne, feta, bordeaux – co łączy te wszystkie nazwy? To szczególne nazwy dla produktów, za którymi stoi ich pochodzenie geograficzne, sposób wyrobu czy jakość. Obejmuje je ochrona oznaczeń geograficznych. Ochrona oznaczeń geograficznych z jednej strony chroni konsumentów – jeśli kupujesz...

Własność intelektualna w postaci praw, tekstów, projektów graficznych czy innych utworów ma konkretną wartość ekonomiczną. Jak większość takich dóbr może zostać sprzedana. Przykładowo, jeżeli kupujesz logo od agencji marketingowej, oczekujesz pełnej możliwości jego używania i modyfikowania. W takim wypadku konieczna jest umowa o przeniesienie...

Znak towarowy gwarancyjny to chronione prawnie oznaczenie, które używa wiele podmiotów na rynku. Możemy go rozumieć jako certyfikat czy „znaczek” przyznawany firmom, które spełniają określone kryteria jakości. Sprawdź, co Twój biznes – zarówno B2B, jak i B2C –  może dzięki niemu zyskać i jak starać się o...

Trudno prowadzić działalność gospodarczą bez nazwy i logo. Samo ich używanie nie sprawia, że są one chronione prawnie. Jeśli zastanawiasz się, jak zastrzec nazwę i logo firmy, to tekst dla Ciebie. Pokażę Ci, jak przygotować się do zgłoszenia znaku towarowego oraz jak wygląda taka procedura od strony urzędu patentowego. Nazwę i...

Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy może dotyczyć sytuacji, w której z jakiś powodów Twój biznes (lub jego część) zwalnia. W praktyce objawia się to wycofaniem produktu, całej marki, a nawet zawieszeniem działalności gospodarczej. W takich sytuacjach możesz stracić prawo do swoich znaków towarowych (nazw, logo), nawet jeśli...

Licencjonowanie znaków towarowych to istotny aspekt funkcjonowania marek na rynku. Dobrze zorganizowany system licencji pozwala na zwiększenie ekspozycji marki. Czyli dotarcie do nowych odbiorców i zwiększenie zarobków, które byłoby nieosiągalne bez pomocy innych podmiotów. Z tego artykułu dowiesz się, jak w praktyce działa licencja na...

Żądanie naprawienia wyrządzonej szkody to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez właścicieli praw wyłącznych w sporach dotyczących własności przemysłowej. Na blogu wspominaliśmy już o konsekwencjach naruszenia cudzego patentu. Naruszyciel patentu musi liczyć się z możliwością wystąpienia żądania naprawienia wyrządzonej szkody. Wskazywaliśmy też, że prowadzenie sporu dotyczącego znaków...