Blog

Opublikowany 24 sierpnia 2018 roku Projekt zmian w prawie podatkowym [1] urealnia obietnicę wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego instytucji tak zwanego IP BOX – preferencji podatkowych wobec dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, proponowane rozwiązanie zostało wdrożone i funkcjonuje w wielu...

Wzór przemysłowy to pojęcie, z którym powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności wytwarza jakieś produkty. W przypadku wielu branż to właśnie wygląd zewnętrzny produktu odgrywa kluczową rolę. Wrażenia wizualne coraz częściej decydują o tym, czy klient ostatecznie zdecyduje się na zakup. Nowoczesne...

Tak! Zrobiliśmy to. Przenosimy się do nowej lokalizacji! Od połowy sierpnia siedzibą kancelarii będzie „Dom Technika” znajdujący się przy ul. Wieniawskiego 5/9. Jesteśmy podekscytowani, bardziej niż gdybyśmy mieli przenosić się do „Warsaw Spire”. Istotna część naszego zespołu rumieni się na dźwięk słów „modernizm”, „bauhaus”, „żyletkowce” i „żelbeton”,...

Każdy przedsiębiorca powinien być świadom tego, że własną markę należy chronić. Prawna ochrona marki staje się coraz bardziej powszechna i korzysta z niej coraz większa liczba firm. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób uzyskać ochronę. Skutecznym narzędziem, które pozwala na zabezpieczenia marki jest prawo ochronne przyznawane...

W ubiegłotygodniowym wpisie pt. Dzieło sztuki jako znak towarowy - polska praktyka zwróciliśmy uwagę, że Urząd Patentowy RP odmawiał rejestracji znanych dzieł sztuki jako znaków towarowych. Nie widział jednak przeszkód rejestracji słynnych dzieł architektonicznych. Ta niekonsekwencja sprawiła, że postanowiliśmy zgłębić temat. Wystąpiliśmy do Urzędu Patentowego...

W ubiegłym tygodniu pokazaliśmy kilka przykładów rejestracji dzieł sztuki jako znaków towarowych w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej. Omówiliśmy też bardzo ważny wyrok Trybunału EFTA odnoszący się do tej kwestii. Celem dzisiejszego wpisu jest analiza praktyki Urzędu Patentowego RP w zakresie rejestracji składników domeny publicznej jako znaków...

Wykorzystywanie dzieł sztuki jako znaków towarowych to częsty sposób na promocję marki. Nic dziwnego - dzieła sztuki są znane szerokiej publiczności i wzbudzają zaufanie. Większość z nich wywołuje same pozytywne skojarzenia, utrwalane latami w świadomości konsumentów. Pozwala to znacznie zmniejszyć inwestycję w marketing. Eliminuje również...

20 czerwca 2018 roku w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego przeprowadzono głosowanie dotyczące projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD). Projekt Dyrektywy jest dostępny tu. Głosowanie w Komisji Prawnej wygrali zwolennicy wprowadzenia nowych regulacji stosunkiem...

W pierwszej części opisaliśmy jakimi kryteriami należy kierować się, żeby wybrać znak towarowy, który będzie miał większe szanse na rejestrację w urzędzie patentowym. W tym wpisie pokażemy, jak rzecznicy patentowi mogą przydać się w dalszych czynnościach, zmierzających do uzyskania najefektywniejszej ochrony prawnej znaku. Spróbujemy też...