Blog

Podobno w dzisiejszych czasach nie mamy problemów, tylko wyzwania. Po jednym z ostatnich wyroków TSUE zastanawiamy się, czy rejestracja znaku towarowego - zestawienia kolorów jest wyzwaniem, czy jednak problemem. Zestawienie srebrnego i niebieskiego RedBull GmbH Oto historia sporu. Red Bull GmbH był uprawniony z dwóch unijnych znaków...

Badanie czystości patentowej to analiza patentowa, w której sprawdza się, czy dana technologia nie narusza cudzych praw wyłącznych. Innymi słowy, badanie czystości patentowej weryfikuje czy dany wyrób, sposób lub substancja nadają się do handlowego lub przemysłowego wykorzystania bez naruszenia cudzych patentów, praw ochronnych i praw...

W tym tygodniu odbędą się dwa wydarzenia, podczas których będzie można spotkać członków naszego zespołu.   Nowe technologie i prawo własności intelektualnej Konferencja odbędzie się 14 listopada w Warszawie. Jest to wydarzenie organizowane przez PAN, którego jesteśmy partnerem, a będzie się koncentrować na dwóch zagadnieniach. OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ...

Nowelizacja prawa własności przemysłowej – jakie kwestie ulegną zmianie? Ustawa nowelizująca prawo własności przemysłowej(p.w.p.) została na przestrzeni ostatnich tygodni uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat. Wprowadza zmiany, których celem jest między innymi dostosowanie dotychczas obowiązujących przepisów do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Układu o...

Wczoraj mieliśmy przyjemność brać udział w międzynarodowej konferencji “Trade Secrets In Theory And Practice”, która była organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Patronat nad wydarzeniem objął Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja poświęcona była przede wszystkim kwestiom harmonizacji ochrony tajemnic handlowych w Unii Europejskiej wynikającej...

Godność, szacunek, tolerancja i równość – to główne założenia programu Diversity, który wdrożyliśmy 16 września. Wydaje się on prosty i oczywisty, został jednak spisany, by nie było żadnych wątpliwości. Nasze miejsce pracy jest wolne od wszelkiej dyskryminacji. Program Diversity zwiera również deklarację braku wspierania organizacji, które...

Ten tekst stanowi zmodyfikowaną wersję artykułu, który umieściłem w czerwcu 2019 roku w serwisie LinkedIn pod tytułem „Polska nie potrzebuje IP BOX-u”. Tekst ten wywołał uzasadnioną krytykę, za którą bardzo dziękuję. Poniższy artykuł uwzględnia wnioski z dyskusji, która wywiązała się pod wcześniejszą publikacją. ...

W ostatnim czasie programistyczno-prawnicze przestrzenie Internetu po raz kolejny zadrżały z emocji, gdy grupa naukowców z University of Surrey wystąpiła z wnioskiem o przyznanie patentów na dwa wynalazki stworzone od początku do końca przez sztuczną inteligencję – sieć neuronową imieniem Dabus. Zgodnie ze zdawkową informacją...

Po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Do grona rzeczników patentowych dołączyła Marta Harmata – nasza koleżanka, związana z kancelarią od dwóch lat. Ślubowanie odbyło się 9 sierpnia w Urzędzie Patentowym RP, a udział w nim wzięło 33 byłych aplikantów. Uroczystość...

System patentowy opiera się na prostej relacji: w zamian za ujawnienie nowatorskiego wynalazku społeczeństwu, wraz z jasnym wyjaśnieniem, jak go używać, zgłaszający patent otrzymuje maksymalnie 20-letnią wyłączność prawną. Jednak wynalazcy i przedsiębiorcy nie zawsze pamiętają o tym, aby zabezpieczyć swoje prawa. Często też, ze względu na...