Design

Na naszym blogu dwukrotnie wspominaliśmy już o skutkach Brexitu dla prawa znaków towarowych – w momencie ogłoszenia przez Wielką Brytanię i Unię Europejską konsensusu co do istotnej części Porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz w poście dotyczącym konsekwencji wpływu Brexitu na prawo znaków towarowych. Brexit będzie miał...

Ten tekst stanowi zmodyfikowaną wersję artykułu, który umieściłem w czerwcu 2019 roku w serwisie LinkedIn pod tytułem „Polska nie potrzebuje IP BOX-u”. Tekst ten wywołał uzasadnioną krytykę, za którą bardzo dziękuję. Poniższy artykuł uwzględnia wnioski z dyskusji, która wywiązała się pod wcześniejszą publikacją. ...

Opublikowany 24 sierpnia 2018 roku Projekt zmian w prawie podatkowym [1] urealnia obietnicę wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego instytucji tak zwanego IP BOX – preferencji podatkowych wobec dochodów osiąganych z praw własności intelektualnej. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, proponowane rozwiązanie zostało wdrożone i funkcjonuje w wielu...

Wzór przemysłowy to pojęcie, z którym powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności wytwarza jakieś produkty. W przypadku wielu branż to właśnie wygląd zewnętrzny produktu odgrywa kluczową rolę. Wrażenia wizualne coraz częściej decydują o tym, czy klient ostatecznie zdecyduje się na zakup. Nowoczesne...